מרכז האומנויות, רחוב כפר הדר 33, הוד השרון - טל' 09-7416199