09-7416199


הפטיש 11, הוד השרון

צחי שוחט סיפו

משמעות המושג - קונג פו

                                         
                                                  功 夫

צמד המילים – קונג פו – בשפה הסינית המנדרינית העממית מבוטא – גונג פו ( Gong fu). בתעתיק המודרני מבטאים את המושג כקונג פו  (Kung fu), גם אנו משתמשים בו.
נפרק את המושג קונג פו לשני חלקיו ונבין את משמעותו המלאה:

  1. הסימניה הסינית  – קונג משמעותה: עשייה לאורך זמן, עמל, עבודה, מיומנות, הצטיינות, יעילות, תפקוד, מאמץ.
  2. הסימניה הסינית – פו משמעותה: אדם שהוא – חכם, נאור, פילוסוף.

בחיבור שתי המילים, מקבלים מושג המתאר אדם חכם, שעמל קשה ולאורך זמן רב, על מנת להיות מיומן במה שהוא עושה.

הקשר בין המושג קונג פו לעולם אומנויות הלחימה, נובע מאופן השימוש בשפה הסינית. המילים הסיניות מתארות מעבר להקשר המילולי שלהן, גם את הרעיון המרכיב אותן. במקרה של אומנויות לחימה, נדרש אדם להשקיע מאמץ רב על מנת להיות מיומן בהן. לאורך המאמץ הזה, אותו אדם גם לומד להכיר את עצמו ואת תהליכי הטבע וההגשמה לו. לכן, אדם שעוסק באומנות הלחימה (Wo So) של העגור הלבן למשל, עושה קונג פו עגור לבן. כך יצא, שבמאה העשרים, עם חשיפת אומנויות הלחימה הסיניות למערב, הפך המושג "קונג פו" לשם נרדף וכולל לאומנויות הלחימה הסיניות.