צ'י קונג – תרגול עגור לבן

"המטרה בתרגול היא לכוון את המחשבה, הנשימה והפעולה הגופנית יחדיו. מצא פעולות פשוטות למחשבה. קיים תודעה של מדיטציה וקונג פו יחדיו. שטוף את התודעה. נקה את הנשימה והרוח."

1. עמידת פתיחה (Pak Hok Kung Hoi Sik)

הרגע ושלוט בנשימה בטבעיות; היה במדיטציה בעמידה; נקה מחשבתך, הורד אותה מטה אל הדאן טיין. נשום 12 מחזור נשימה נינוחים, איטיים ומלאים.

2. לנשום דרך העננים (Hei Chong Whan Hon)

שאף והעלה ידיים מאוגרפות עד לגובה הראש. נשוף והורד ידיים.
חזור על פעולה זו שש פעמים.

שאף והעלה ידיים מאוגרפות לפנים למעלה. נשוף והורד ידיים.
חזור על פעולה זו שש פעמים.

שאף והרם יד שמאל למעלה. באותה העת, סובב את יד ימין על צירה. נשוף והורד. חזור על פעולה זו שש פעמים.

שאף והרם יד ימין למעלה. באותה העת, סובב את יד שמאל על צירה. נשום והורד. חזור על פעולה זו שש פעמים.

3. העגור מנופף בכנפיו (Fei Hok Leung Ye).

פסק רגליים לרוחב כתפיים.
פנים כפות הידיים כלפי הגוף. שאף והרם ידיים לצדדים לגובה הכתפיים. פנים כפות ידיים פונים מטה.

נשוף, סובב את כפות ידיים כך שפנים כפות הידיים יפנו מעלה. שאף וסובב כפות ידיים כך שיראו מטה. נשוף הורד ידיים. חזור על פעולה זו שש פעמים.

4.הרוח שבפרח המסתובב (Sin Ho Fa dong).

שאף והרם כפות ידיים מלפנים לקו הכתפיים, פנים כפות ידיים פונים מטה. נשוף וסובב אותן.

שאף וסובב כפות ידיים בחזרה כך שהן מראות מטה. נשוף והורד כפות ידיים. חזור על פעולה זו שש פעמים.

לעמוד ישר וחזק (כמו עמוד) לכיוון השמיים (Tok Chi Kin Tiu).

שאף והרם ידיים למעלה יחד עם רגל ימין. פנים כפות ידיים פונים לפנים. נשוף והורד.

שאף והרם ידיים למעלה יחד עם רגל שמאל. כפות ידיים פונים לפנים. נשוף והורד. חזור על פעולה זו שש פעמים.

6. רגל מעלה מרימה את החוט המלופף (Siung Tui Siung Tai).

שאף והרם ידיים לגובה הגרון יחד עם רגל ימין. פנים כפות ידיים פונים מטה. נשוף והורד.

שאף והרם ידיים לגובה הגרון יחד עם רגל שמאל. פנים כפות ידיים פונים למטה. נשוף והורד. חזור על פעולה זו שש פעמים.

7. נערה טהורה מחדירה את המחט (Yok Loi Chun Chum).

שאף והעלה ידיים לגובה מקלעת השמש. כפות ידיים בדקירה - כמו מין לוי ג'אם. נשוף ודקור עם יד שמאל. באותו הזמן הרם כף רגל ימין לאחור.

שאף, החזר יד שמאל והורד רגל ימין. נשוף, דקור עם יד ימין ובאותו הזמן הרם כף רגל שמאל לאחור. חזור על פעולה זו שש פעמים. בפעם האחרונה שאף החזר יד ימין והורד רגל שמאל. נשוף והורד ידיים.

8. החיבור בין היין והיאנג (Wui Hap Yam Yern).

הצמד כפות רגליים והרגע מעט עם הידיים למטה. שאף והעלה כפות ידיים לגובה מקלעת השמש. כף יד ימין מעל שמאל והן מראות זו כלפי זו – כמחזיקות כדור.
שאף והעלה יד ימין עד לסוף המצח. נשוף והורד. חזור על פעולה זו שש פעמים. בסיום הורד ידיים מטה לצידי הגוף והרגע מעט. שאף והעלה כפות ידיים לגובה מקלעת השמש. כף יד ימין מעל שמאל והן מראות זו כלפי זו – כמחזיקות כדור.

שאף והעלה יד שמאל עד לסוף המצח. נשוף והורד. חזור על פעולה זו שש פעמים.

9. אור הבודהא עולה מעלה (Poi Chiu Po Tai).

שאף, כופף ברכיים לזווית ישרה והעלה כפות ידיים לצידי האוזניים. פנים כפות הידיים מראים לפנים.

החזק את הנשימה, הורד כפות ידיים לגובה הכתפיים מול החזה כשהן מראות כלפי מטה, תוך דחיסת הבטן והדאן טיין מטה. נשוף לדאן טיין, הורד ידיים ולקראת סוף ההורדה התרומם מעלה. חזור על פעולה זו שש פעמים.

10. עמידת סגירה(Pak Hok Kung Sau Sik)

עמוד בנחת ונשום 12מחזורי נשימה.

הערות והנחיות מאת צחי שוחט סיפו:

סדרת תרגול עגור לבן היא סדרה טיבטית לטיפוח הגוף, הנפש והרוח.
היא הועברה לגראנד-מאסטר ng siu chung, כנראה  שעל ידי הנזיר סינג לונג, מי שהביא את אסכולת עגור לבן לסין.
יש בה שלושה שלבים של התפתחות:
1. פתיחה פיזית של הנשימה והתנועה הפנימית בגוף ובידיים – תרגילים 2-4.
2. עבודה פנימית למציאת המרכז הפנימי, יצירת כוונה (yi) וחיזוק הצ'י המגן (wei chi) – תרגילים 5-7.
3. טיפוח הנפש והרוח, על ידי התמרה אנרגטית ופתיחה לשמיים – תרגילים – 8-9.

תרגול (צ'י קונג) עגור לבן , הוא פנימי ועדין מצד אחד ומאוד ממלא ועוצמתי מצד שני. הוא פותח את הגוף לתנועה פנימית חופשייה, מחזק אותו, פותח את התודעה ויוצר תחושה של מלאות ואחדות, גם פיזית וגם נפשית. משום כך, זהו אחד התרגולים האהובים והמועדפים עליי. באופני תרגול שונים, הוא יכול להיות תרגול כולל וקצר יחסית, שנותן מענה לכמה אספקטים של טיפוח אישי.

הנחיות כלליות לתרגול:

  1. תרגלו בנינוחות, בסבלנות ומבלי ליצור מתח נפשי ופיזי.
  2. הנשימה עדינה, שקטה, מלאה וללא קיטועים.
  3. כדאי לשים לב – הטכניקות פשוטות יחסית ובאופן כללי מינוריות. הן דורשות שימת לב יתרה על מנת שיהיה להן תיאום עם הנשימה והמחשבה.
  4. תלמיד שרכש את המיומנות הבסיסית, מומלץ שיתרגל כל יום למשך מאה ימים.
  5. תרגול יומיומי רציף, יכול להעביר את המתרגל שלבים אישיים בהכרה העצמית, ולהפגיש אותו עם חסמים ושחרורים פיזיים ונפשיים. במקרים אלו, יתכנו אי-נוחות פיזית ונפשית ובלבול. אפשר לפנות אליי להתייעצות והנחיות אישיות.

תרגלו בהנאה, הקשבה וכוונה מלאה.

כתב זה אינו מהווה תחליף להנחיה בשיעורים המעשיים ונועד לשמש ככלי עזר ללימוד ותרגול עצמי