09-7416199


הפטיש 11, הוד השרון

צחי שוחט סיפו

סניפים נוספים

תל אביב

מדריך: אייל חי
מיקום: פארק הירקון – רחוב קוסובסקי 42 
טלפון: 054-4804202

 זמני אימונים: 

ראשון - ראש העיןשני - תל אביבשלישירבעי - ראש העיןחמישי - ראש העיןשישי - ראש העין/תל אביב
טאי צ'י Min Loi Chum
8:30-9:45
טאי צ'י Min Loi Chum
8:15-9:30
טאי צ'י Min Loi Chum
8:30-9:45
קונג פו ילדים
17:00-18:15
ראש העין -
טאי צ'י Min Loi Chum
7:00-8:15
קונג פו ילדים
17:00-18:15
קונג פו מתחילים
9:30-11:00
פו בוגרים
18:30-19:45
תל אביב -
טאי צ'י Min Loi Chum
9:00-10:20
פו בוגרים
18:30-19:45
קונג פו מתחילים
18:00-19:30
תל אביב -
קונג פו מתחילים
10:30-12:00