09-7416199


הפטיש 11, הוד השרון

צחי שוחט סיפו

סניפים נוספים

תל אביב

מדריך: אייל חי
מיקום: פארק הירקון – רחוב קוסובסקי 42 
טלפון: 054-4804202

 זמני אימונים: 

ראשון שנישלישירבעיחמישישישי
קונג פו ילדים החל מגיל 9
16:30-17:45
טאי צ'י Min Loi Chum
8:30-9:45
צ'י קונג
17:00-18:00
טאי צ'י Min Loi Chum
8:00-9:15
קונג פו בוגרים
18:00-19:30
קונג פו cudrho
18:00-19:30
טאי צ'י Min Loi Chum
19:30-20:45

רעננה

מדריך: טל צור
מיקום:  מרכז גירון – ז'בוטינסקי 5
טלפון: 054-5840378

זמני אימונים: 

ראשון שנישלישירבעיחמישישישי
קונג פו נוער בוגרים מתחילים
19:00-20:15
קונג פו ילדים גילאי 6-10
13:00-13:45
טאי צ'י מתחילים
19:15-20:15

קונג פו מתקדמים
20:15-21:30
20:30-21:45
קונג פו נוער בוגרים
טאי צ'י מתקדמים
21:-22:30