הנעלם – שיר מאת סיפו צחי שוחט

צחי שוחט

הנעלם

 

כל התיאוריות נעלמות
קיימת רק המציאות כפי שהיא ואני בה
לא יותר מכך
מעבר לזה, פטפטת עם זנב ארוך
שאך את קצהה רואים

 

אין חדש תחת השמש
רק הפרצופים משתנים
הדיבורים, גם הם זהים
רק בגוונים שונים

 

ובא נביא לעירו
וגם חלילן להמלין
העכברים הולכים בעקבות הצלילים
 
לך תאמר להם שאלו חוזרים על עצמם 
ומובילים לנהר, באשליה מבטיחה

 

כולנו יציריו ובכל זאת לא תמיד מכירים בו
ממנו נובעות גם אותן התיאוריות הנעלמות
אלו שמכסות ומגלות אותו בפנינו

 

להגשים עצמנו
מתנועה פנימית הנובעת ממנו

 

הטבע