ארבעה עקרונות ללוחם עגור לבן

ארבעה עקרונות ללוחם עגור לבן

 

Chan  : אכזרי, חסר רחמים. זהו עיקרון של חוסר רתיעה, וחוסר נסיגה. לוחם עגור לבן לעולם לא תוקף אלא על מנת ולגרום לנזק הנוראי ביותר, לכן הברירה השנייה היא פשוט שלא לתקוף כלל. בבסיס, תלמיד עגור לבן אינו לומד טכניקות הגנה אלא התקפה.  היות ואין דגש על הגנות, טיבעו של לוחם עגור לבן הוא להתקיף. ברגע שאותרה התקפה כלפיו, הופך הוא למתקיף אגרסיבי בעצמו.  עקרון זה מאוד קשה להבנה ולקבלה, ועוד יותר ליישום, היות ומדובר באופי הלוחם עצמו.

Sim  : לחמוק. ההגנה הרצויה ביותר על לוחם עגור לבן הינה התחמקות. לא להיות היכן שהיה לפני רגע. במצב לחימה, אין עמידות אלא תזוזה מסביב ליריב והתקפותיו.  הלוחם המיומן מבלבל את יריבו אשר מאבד התמקדותו ובכך גם את שיווי משקלו הפיסי והמנטאלי. בנוסף לכך גם מומנט התקפותיו נעצר. לוחם עגור לבן אינו מתקיף מאותו מקום פעמיים ולכן גם קשה לפגוע בו. בוודאי שיותר מאשר פעם אחת.

Chun  穿 : לחדור. מכותיו של לוחם עגור לבן חודרות ללא מעצורים דרך היריב והגנותיו, ונועדו לרסק כל אחת בפני עצמה את האזור בו פגעו. המכות המגיעות מתרסקות כמו מטאורים מהשמיים כך שזה האחרון אינו יודע מה עומד לפגוע בו. הן באות ממקומות בלתי צפויים ופוגעות במקומות בלתי צפויים. אחת, אחת בכל כוחן.

 Jeet  : לעצור, לבלום. זהו עיקרון קשה ליישום ובו הלוחם המותקף צופה את היריב ולא מאפשר לו לסיים את התקפותיו. אלו נבלמות תוך כדי תזוזה ועל ידי התקפת נגד. לוחם עגור לבן מיומן יפנה כוחו לפנים, כלפי זה התוקף אותו. כוח זה אינו כוח כנגד כוח כי אם מיומנות מיוחדת הניתנת לביצוע מכל זווית. לוחם עגור לבן ידע לא לתת ללוחם שמולו להתקרב אליו וימנע ממנו לבצע את מיומנותו.