חמש הפאזות (Wu Xin)
עץ, אש, אדמה, מתכת, מים

(היכרות ראשונית)

חמש הפאזות (Wu Xin) הן תפישה סינית של מערכת איכויות ותהליכים המציגים את תנועת היצירה של היקום. הן מתארות את השלב האחרון לפני היווצרות רבבת הדברים:
האחד הוא הדאו או הוו-ג'י- האין המוחלט.
השניים הם הטאי –ג'י- היין והיאנג – העליונים המוחלטים, יוצרי השמיים והארץ.
השלושה הם השמיים (יאנג) האדמה (יין) ומה שביניהם.
הארבעה (הגדולים) הם הדאו, השמיים האדמה והאדם.
החמישה הם, הפאזות/היסודות/התהליכים/השינויים, המרכיבים את הקיים תחת השמיים: עץ, אש, אדמה, מתכת ומים.
לרוב משתמשים במושג "חמשת היסודות" בשביל לתאר מערכת זו, אך המילה "יסודות" מאוד מגבילה את התפישה המלאה שלה. לכן נכון יותר להשתמש במושגים – חמשת השינויים או חמש הפאזות – בו נשתמש כאן.

חמש הפאזות מרכיבות את יצירת הטבע החומרי ביקום ובעיקר את זה שמתחת לשמיים. הן מתארות גם את תהליכי השינוי והתנועה של הטבע.
את חמש הפאזות ותהליכי השינוי ביניהן מחלקים לשני מעגלים המראים קשר בלתי נפרד ביניהן. הם נקראים מעגל ההזנה ומעגל הבקרה ומוצגים באיור הבא.

מעגל ההזנה (הנראה באיור כמעגל החיצוני):
משקף את הקשר בו כל פאזה מזינה ותומכת בפאזה שאחריה. הסינים מתארים מערכת יחסים זו כמערכת יחסים בן אם לבנה, כך שכל פאזה הוא ה"אם" של פאזה אחת וה"בן" של פאזה אחרת. עוד ניתן לומר, כי כל פאזה היא חוליה בשרשרת וכל שינוי בה משפיע בתגובה על כל הפאזות במעגל.
באיור ניתן לראות את הקשרים המזינים בין הפאזות: המים מזינים את העץ ועוזרים לו לצמוח; העץ מזין את האש ומקיים אותה; האש מזינה את האדמה באֶפר שהופך לעַפר; האדמה מכילה את המינרלים-ביניהם המתכת ועל המתכת הופכת לנוזלית הכי מתחממת.

מעגל הבקרה (הנראה באיור ככוכב הפנימי):
משקף את הקשר בו כל פאזה מוָוסֶתת פאזה אחרת הקשורה אליה ומווּסתת בעצמה, על ידי פאזה אחרת. הוויסות מאזן את הצמיחה הנוצרת במעגל התמיכה, יוצר גבולות ומסגרת יציבה, בלעדיה הקיום יתפשט ללא שליטה. גם במעגל הבקרה ניתן לראות את קשר השרשרת הבלתי נפרד.
באיור ניתן לראות את הקשרים המגבילים בין היסודות: למים יכולת לכבות את האש; לאש יכולת להמיס את המתכת; למתכת יכולת לחתוך ולעצב את העץ; העץ יכול לעצור אדמה נסחפת והאדמה נותנת למים את מסלול זרימתם.
חמש הפאזות הן כלי שימושי, מסורתי בתרבות הסינית. הן משמשות להיערכות לזמנים ולעונות, לבניה ועיצוב של חללים (פנג שואיי), להכוונת אסטרולוגית, לפסיכולוגיה, הלחנה, לבניית אסטרטגיות ללחימה ולפוליטיקה ולטיפולים פיזיים ונפשיים – ברפואה הסינית קיים שימוש נרחב ביותר באבחון וטיפול באמצעות הידע הרב הטמון בחמש הפאזות.

האדם וחמש הפאזות
התפישה הסינית רואה באדם יקום קטן, כיצירה שמתחת לשמיים, גם הוא מכיל את תופעת חמשת הפאזות.
הן  באות לידי ביטוי באישיותו, במבנה גופו ובתפקוד אבריו הפנימיים – כשלכל פאזה משויכים איבר ו\או רקמה בגוף, המוזנים ומתפקדים לפי איכותה. ברפואה הסינית מתייחסים לצורך באיזון שבין היין והיאנג, על מנת לשמור על בריאות טובה. בהתייחסות לחמש הפאזות, בנוסף לאיזון יש צורך בתנועה מלאה בכל פאזה והאיבר המשויך לה, בזרימה בינה לבין הפאזות קשורות אליה ובסופו של דבר חשוב שתהיה יחסיות נכונה בין כל הפאזות.

הטבלה הבאה מתארת את הקשרים בין הפאזות, הטבע והאדם:

טבלת מאפייני הפאזות

פאזהעץאשאדמהמתכתמים
איבר יין (מלא)כבדלבטחולריאותכליות
איבר יאנג (ריק)כיס מרהמעי דקקיבהמעי גסשלפוחית השתן
נפתחת אל…עינייםלשוןשפתייםאףאוזניים
נראית ב…ציפורנייםברק העינייםמסת השרירשיער גוףשיער ראש
מתחזקת את…גידים ורצועותכלי דםשרירים ושומןעורעצמות ושיניים
חושראייהמישושטעםריחשמיעה
אצבעמורהאמהאגודלקמיצהזרת
נוזלי גוףדמעותזיעהרוקנזלתשתן
רגש ייןכעסקינאהטרדות\דאגהעצבפחד
רגש יאנגסבלנותשמחהחמלהאומץרגיעה
קולרם\צעקניצחוקמזמרבכיינינאנח
טעםחמוץמרמתוקחריףמלוח
ריחמעופשחרוךריחניסרוחרקוב
איכות מנטאליתרגישותיצירתיותצלילותאינטואיציהספונטניות
חומרי גוףדם וצ'ישן ודםדם\צ'י\נוזליםצ'י\נוזליםג'ינג\צ'י\נוזלים
חלק הרוחHunShenYiPoZhi
אינטליגנציהריפוי (נשמתי)רגשית וחיבור למציאותדעת\הכרה ביכולותיצר חייתי\ תפיסת הרגעכוונה פנימית\ אמונה
תנועהמעלהמעגל אופקימרכז\אי תנועהישר\לפניםמטה
צבעירוקאדוםחום\צהובלבןכחול\שחור
יחס יין יאנגיאנג חדששיא היאנגאיזון בין יין ויאנגיין חדששיא היין
תהליךלידה וצמיחהשיא המימושציר השינוישחרור ואיסוףאגירה
שלב בטבעהנבטהפריחההבשלה וקצירקמלותשינה
שלב בחייםלידה וינקותנעוריםבגרותגיל הזהבמוות
אנרגיהמניעהמתרחבתיציבהמתכנסתמשמרת
כיווןמזרחדרוםמרכזמערבצפון
אקליםרוחחוםלחותיובשקור
עונהאביבקיץמעברסתיוחורף
זמן ביוםזריחהצהרייםבין ערבייםשקיעהלילה
כוכב במערכת השמשצדק-יופיטרמאדים-מרסכדור הארץנוגה-ונוסחמה-מרקורי

לפי טבלה זו נוכל לדוגמה, לאפיין חמישה סוגים של בני אדם. אפיון אדם לפי הפאזות, יראה פאזה דומיננטית אחת המקבלת ביטוי גדול יותר מהאחרות והיא תגדיר איזה "טיפוס" אותו אדם. לפאזה הדומיננטית יתווספו מאפיינים מהפאזות האחרות. כל המאפיינים יחדיו, מכל הפאזות, יגדירו את אישיותו של האדם, מבנה גופו והאיכויות המניעות
אותו בחיים. הנה תיאור "טיפוסים" לפי תפישת חמשת הפאזות.

מאפייני טיפוסי העץ:

מבנה גופם חטוב ותמיר, פניהם מעט מחודדות, עם מצח גבוה ורחב בעל נטייה למפרצים בשיער. הלחיים שלהם
בולטות ומראה פניהם ברור. הם טיפוסים אנליטיים, מאורגנים ומסודרים מאוד, המתכננים מהלכים מבעוד מועד. אסרטיביים ויוזמים, יכולים לראות את הנולד, החלטיים, נחושים, יצירתיים ובעלי דמיון מפותח. הם נוטים לצבור
מתחים וכעסים, עם התפרצויות זעם או הדחקה ובעלי טונוס שרירים גבוה נוטה לכיווצים. הם מניעים לצמיחה, התקדמות, ארגון, ידעו לתעל עשייה ולפרוץ החוצה ברגע הנכון. בדרך כלל הם יאהבו את הצבע הירוק, יהיו רגישים
לרוח ולטעם החמוץ.

מאפייני טיפוסי האש:

מבנה גופם רזה עד בינוני, עם נטייה לבטן ואגן עגלגלים, ראשם מעט מחודד, עם אוזניים בולטות מעט וגוון פניהם
נוטה להיות אדמדם. הם דינמיים ומלאי חיות ושמחת חיים, טובים בתקשורת עם קהל, פועלים לרוב על-פי הרגשות
והלכי ליבם במרץ ובלהיטות, תוך סחיפת הסובבים אותם. כריזמטיים, חמים, פתוחים, מלאי חיות והתלהבות בולטים מאוד בסביבתם. נוטים לאי יציבות, כמו האש. בדרך כלל יאהבו את הצבע האדום, יהיו רגישים לחום ולטעם המר.

מאפייני טיפוסי האדמה:

מבנה גופם מלא ובשרני עם נטייה למאסיביות, בעלי ראש גדול, פנים עגולים, כפות רגליים רחבות, תנועתם יציבה
ומעט כבדה, גוון פניהם נוטה לצהבהב. הם טיפוסים אימהיים, אמפאתיים, תומכים, אנשי משפחה חמים, בעלי צורך בחום, מגע, יציבות, סביבה תומכת ורצון להיות עם הרגליים על הקרקע. יש להם נטייה לנתינה וקבלה ללא תנאי. בדרך כלל יאהבו את הצבעים צהוב או חום, יהיו רגישים ללחות ולטעם המתוק.

טיפוסי המתכת:

מבנה גופם ארוך וצר, ראשם קטן יחסית לגוף, תווי פניהם חדות וכתפיהם מכונסות ונוטות פנימה. גוון פניהם נוטה
להיות חיוור. הם אינטליגנטים, בעלי גבולות ברורים, משמעת עצמית וביקורתיות גבוהים. הם אנשים איכותיים בעלי
יכולת אבחנה חדה, חוש לאסטטיקה ועיצוב מפותחים, נטייה להקפדה לפרטים, לדייקנות עם שאיפה לשלמות. הם מודעים מאוד לסביבתם החיצונית והפנימית ונוטים לשמירה על מרחק רגשי. בדרך כלל יאהבו את הצבע הלבן, יהיו רגישים ליובש ולטעם החריף.

מאפייני טיפוסי המים:

מבנה גופם עגול עם ראש ובטן גדולים, עמוד שדרה ארוך יחסית לגוף, תווי פניהם רכות ועגולות, תנועתם רכה וזורמת וגוון פניהם נוטה להיות טיפוסים אמורפיים, סתגלניים מאוד, מתאימים עצמם לסביבתם ובעלי נטייה להיות חמקמקים ונחבאים לכלים. הם אנשים עקביים עם שלווה וסבלנות רבה המתבטאת גם בעקשנות, מפלסים דרכם תוך שימוש באמביציה, נחישות ויכולת התמדה מפותחת. הם בעלי יכולת התבוננות עמוקה המאפשרת להם להגיע לעומקם של דברים. בעלי עולם פנימי מאוד מפותח, מיומנות, מצוינות ויכולת חשיבה גבוהה, שורדים, בעלי כוח רצון ונחישות. בדרך כלל הם יאהבו את הצבעים שחור או כחול, יהיו רגישים לקור ולטעם המלוח.

עכשיו תוכלו להתבונן במאפיינים ולבדוק לאיזה טיפוס אתם מתאימים. על פי הטבלה תוכלו לבחון אילו איכויות מתאימות לטיפוס שאתם ולבחון האם הן מוכרות לכם כחלק מהתכונות האישיות שלכם. תוכלו לדעת היכן אתם הרגישויות שלכם והיכן החוזקות שלכם ואף כיצד להתנהל איתן.